Envelop.png

Wat is SPF?

SPF-protocol

Sender Policy Framework (afgekort SPF) is een protocol dat helpt om spam te verminderen.

 

Het doel van SPF is om e-mail spoofing en spam te verminderen door vast te stellen of de zender van een e-mailbericht gemachtigd is te verzenden namens de vermelde afzender van het bericht.

Kevlarr | SPF-protocol
Kevlarr | E-mail verficatie Email is send with DKIM Mail server DNS server Does Not Match SPAM INBOX Match

E-mail verificatie

Met dit e-mail verificatieprotocol kan de eigenaar van een e-mailserver specificeren welke e-mailservers ze gebruiken bij het verzenden van een e-mail vanaf het domein.

 

Organisaties die e-mails verzenden, publiceren SPF-records in het Domain Name System (DNS) en vermelden welke IP-adressen geautoriseerd zijn om e-mails te verzenden namens hun domeinen. Het publiceren van een SPF-record in een DNS helpt vervalsing van afzenderadressen te voorkomen.

Legitieme e-mails

Afzenders moeten zich zorgen maken over SPF, omdat een met SPF beschermd domein computers helpt het verschil te herkennen tussen vervalste en legitieme e-mails.

Kevlarr | Legitieme e-mails Encrypt Decrypt Bens Private Key Bens Public Key Bens Message Bens MessageRecieved

"78% van de mensen beweert zich bewust te zijn van de risico’s van onbekende links in e-mails. En toch klikken ze…"