Envelop.png

Wij beschermen uw organisatie in 4 stappen

tegen e-mail impersonatie / spoofing

01

Ben ik veilig?

Krijg inzicht in de beveiliging van uw e-mail. Bent u voldoende beveiligd tegen spoofing, phishing & e-mail impersonatie? Op onze website voert u de test uit, waaruit blijkt of het ingevoerde email domein beschermd is. Voor bewijsvoering moet u een aantal stappen doorlopen.

Kevlarr | Bescherming tegen e-mail impersonatie & spoofing
 
 

Onder supervisie van uw huidige IT-partner gaan we gedurende een beperkte periode uw mailverkeer monitoren. De monitoring is gericht op het analyseren en inzichtelijk maken van de verschillende partijen die namens uw organisatie e-mails versturen.

 

Tijdens deze fase krijgen wij ook inzicht in het aantal e-mailsystemen die uw organisatie gebruikt.

Kevlarr | Bescherming tegen e-mail impersonatie & spoofing

02

Inzicht

 

De instellingen van uw e-mail- en domeinserver worden wederom onder supervisie van uw huidige IT-partner aangepast, zodat e-mail impersonation onmogelijk gemaakt wordt. De uitkomsten van de vorige stap worden nu gebruikt om uw maildomein daadwerkelijk te beveiligen. DKIM, SPF en DMARC worden ondermeer hiervoor gebruikt.

 

Deze onderdelen van het maildomein analyseren wij en voeren we de nodige aanpassingen op de juiste wijze door.

03

Veilige e-mail

Kevlarr | Bescherming tegen e-mail impersonatie & spoofing

In deze fase blijven wij uw e-mailsystemen bewaken. Ook blijven we uw e-mailverkeer monitoren om inzicht te houden in de e-mailsystemen en uitgaande e-mails.

 

Indien nodig zal er een optimalisatieslag gemaakt worden. Wij zullen hier altijd proactief over rapporteren.

Kevlarr | Bescherming tegen e-mail impersonatie & spoofing

04

Proactieve monitoring

 

"78% van de mensen beweert zich bewust te zijn van de risico’s van onbekende links in e-mails. En toch klikken ze…"