top of page
HOME
Envelop.png

Voer een gratis DMARC test uit

E-mail spoofing oftewel e-mail impersonatie, is een vorm van oplichting, waarbij e-mailberichten van bedrijven worden nagemaakt inclusief afzender. Het lijkt alsof de e-mail afkomstig is van de daadwerkelijke afzender, maar in werkelijkheid nemen kwaadwillende de identiteit van de rechtmatige afzender over. Zo’n vervalste e-mail kan er tamelijk echt uitzien, zeker als het e-mailadres lijkt te kloppen. Helaas zijn er erg veel organisaties die hier mee te maken hebben, maar nog meer organisaties die hier weinig tot geen maatregelen tegen nemen. Terwijl dit toch heel goed mogelijk is met DMARC. In combinatie met de bestaande e-mailprotocollen en technieken SPF (Sender Policy Framework) en DKIM (Domain Keys Identified Mail), kunt u met DMARC tot een zo optimaal mogelijke beveiliging van uw e-maildomein realiseren. Door middel van onze gratis DMARC test krijgt u inzicht in hoeverre u e-maildomein is beveiligd.  

Kevlarr | Gratis monitoring

Hoe werkt een DMARC test?

Voor de implementatie van DMARC moet een zogenaamde DMARC-record worden opgesteld. Het DMARC-record wordt gepubliceerd in het DNS van uw e-maildomein. Dit heeft tot resultaat, dat u voldoende inzicht krijgt in uw uitgaande e-mailverkeer en in hoe het met uw e-mailbeveiliging gesteld is. Zo krijgt u onder andere te zien welk systemen namens uw e-maildomein e-mails verzenden, maar ook of er gebruik wordt gemaakt van de overige relevante e-mail beveiligingsstandaarden. Zo kunt u ook zien of u slachtoffer bent van spoofing. Het DMARC record heeft een zeer uitgebreide lijst van opties. Een van de opties geeft aan hoe de ontvanger moet omgaan met onveilige e-mails. Het onjuist toepassen van de deze opties kan er toe leiden dat het DMARC record ongeldig wordt. Kevlarr biedt u nu geheel gratis een DMARC test aan. Hiermee wordt gekeken of er een (valide) DMARC record aanwezig is die ervoor kan zorgen dat onveilige e-mails tegengehouden worden. De DMARC test controleert niet enkel of uw DMARC-record juist is opgesteld, maar indien het e-maildomein onvoldoende beschermd is, stuurt hij ook een spoof e-mail. Indien gewenst kunnen wij samen met u de resultaten van de DMARC test doorlopen, om te bepalen of uw e-mailservers goed zijn beveiligd of dat er maatregelen genomen moeten worden.

Een DMARC test is gratis bij Kevlarr

Als het om de beveiliging van uw e-mailservers gaat, dan kunt u dit gerust aan Kevlarr overlaten. Ons doel is om u op een veilige wijze gebruik te laten van het momenteel meest gebruikte communicatiemiddel. DMARC speelt hierbij een zeer belangrijke rol en daarom bieden wij u een DMARC test gratis aan. Wilt u de DMARC test laten uitvoeren op uw e-maildomein of meer inzicht krijgen in de staat van beveiliging van uw e-maildomein? Neem dan contact met ons op, wij zorgen dat u meer inzicht in uw e-mailsystemen krijgt.

Envelop.png

Kunnen anderen vanuit uw e-mailadres of domein berichten sturen? Doe de gratis spoofing test.

Gratis test

Contact
bottom of page